Dragiše Radevića BB, 84300 Berane, Crna Gora [email protected]

News Image

Izvedeni radovi na uređenju parka pored Lima u MZ Stari Grad

28/10/2019

U okviru radova na  uređenju parka pored Lima u MZ Stari grad, projektom  koji realizuju Opština Berane i Turska razvojna agencija – TIKA, DOO „Komunalno“ Berane izvelo je radove na uređenju pješačkih staza (uklanjanjem trave i zemlje koja se nakupila između ploča na stazi i popunjavanje pijeskom prostora između ploča), čišćenju i uklanjanju grana i […]

Dalje
News Image

Započeta podjela komunalnih posuda u MZ Park

25/10/2019

U okviru projekta „Zelena ostrva“ koji finansira Evropska unija, a realizuje Opština Berane i DOO „Komunalno“ Berane sa partnerima,  započeto je sa podjelom komunalnih posuda za odlaganje otpada – kanti, zapremine 120 l, za suvi i mokri otpad, korisnicima komunalnih usluga u  mjesnoj zajednici Park. Korisnici će se prilikom preuzimanja komunalnih posuda upoznati sa načinom […]

Dalje
News Image

Očišćena divlja deponija u MZ Dolac

23/10/2019

Akcijom zaposlenih u DOO „Komunalno“ Berane, anagažovanih na održavanju čistoće, kao i angažovanjem mehanizacije, očišćena je divlja deponija koju su nesavjesni građani formirali u bunkeru koji se nalazi u blizini aerodromske piste u MZ Dolac. Kako se vidi na fotografijama, tri kontejnera koja su postavljena u ovom bunkeru su prazna, a oko njih je formirana […]

Dalje
News Image

Očišćena aerodromska pista u sklopu priprema za 63. Balkansko prvenstvo u krosu

23/10/2019

U okviru pripremnih aktivnosti za  63. Balkansko prvenstvo u krosu, koje će se održati 09.11.2019. god. na aerodromskoj pisti u Beranama, zaposleni DOO „Komunalno“ Berane, angažovani na održavanju čistoće, očistili su pistu i zeleni pojas oko piste od nelegalno odloženog otpada. Napominjemo, da čišćenje aerodromske piste nije obuhvaćeno redovnim održavanjem čistoće u gradu, već da […]

Dalje
News Image

Obavještenje za korisnike komunalnih usluga u MZ Park

22/10/2019

Obavještavamo korisnike komunalnih usluga u MZ Park da će se u okviru projekta „Zelena ostrva“ koji finansira Evropska unija, a realizuje Opština Berane i DOO „Komunalno“ Berane sa partnerima, u skladu sa sprovođenjem aktivnosti pilot projekta koji se tiče upravljanja otpadom, u četvrtak 24.10.2019. god. početi sa podjelom komunalnih posuda za odlaganje otpada – kanti […]

Dalje

Obavještenje za korisnike komunalnih usluga u MZ Novo Naselje

22/10/2019

Obavještavamo korisnike komunalnih usluga u MZ Novo Naselje da će se svake sedmice u periodu: četvrtak 12:00 h – petak 12:00 h vršiti postavljanje kontejnera zapremine 5 m³ za odlaganje bio otpada (grane, trava, pilotina i sl.), kao i starog namještaja na sljedećim lokacijama: Kod bivšeg Vojnog odsijeka; Kod trafo – stanice; Kod fudbalskog stadiona; […]

Dalje
News Image

U okviru projekta “Zelena ostrva” podijeljene komunalne posude u MZ Novo Naselje

22/10/2019

U okviru projekta „Zelena ostrva“ koji finansira Evropska unija, a realizuje Opština Berane i DOO „Komunalno“ Berane sa partnerima,  započeto je sa sprovođenjem aktivnosti pilot projekta koji se tiče upravljanja otpadom. Izvšena je podjela komunalnih posuda za odlaganje otpada – kanti zapremine 120 l, za suvi i mokri otpad, korisnicima komunalnih usluga u  mjesnoj zajednici […]

Dalje