Dragiše Radevića BB, 84300 Berane, Crna Gora [email protected]

News Image

Pokrenuta akcija “Uklonimo divlje deponije”

07/11/2022

DOO „Komunalno“ Berane je organizovalo i pokrenulo obimnu akciju čišćenja divljih deponija pod nazivom „Uklonimo divlje deponije“. Razlog za organizovanje ove akcije su brojne divlje deponije koje su nastale na teritoriji naše opštine. Napominjemo da su sve divlje deponije koje su nastale na teritoriji naše opštine rezultat nesavjesnog odlaganja otpada od strane dijela naših sugrađana. […]

Dalje
News Image

Mehanizacija DOO “Komunalno” Berane bogatija je za još jednu specijalizovanu mašinu

03/08/2022

U cilju unaprjeđenja i veće efikasnosti rada na održavanju čistoće ulica, trotoara, platoa, trgova i drugih javnih površina, DOO “Komunalno” Berane je od sopstvenih sredstava finansiralo nabavku višefunkcionalne mašine. Ova specijalizovana mašina posjeduje hidrauličnu instalaciju koja omogućava, pored hidrostatičkog pogona na sva četiri točka, pogon velikog broja dodatnih priključaka za radove u svim sezonama. Zbog […]

Dalje
News Image

Realizovane vanredne akcije čišćenja divljih deponija u MZ Buče, naselju Riversajd i na drugim lokacijama

03/06/2022

Zaposleni u DOO “Komunalno” Berane sa mehanizacijom su sproveli vanredne akcije čišćenja u MZ Buče, na zaobilaznici u blizini ribnjaka. Očišćena je divlja deponija na Rudešu u naselju Riversajd, kao i divlja deponija koja je formirana u centru grada u krugu starog tržnog centra. Pored navedenih divljih deponija, očišćene su manje novoformirane divlje deponije koje […]

Dalje
News Image

Sprovedene vanredne akcije čišćenja divljih deponija u MZ Beranselo i MZ Hareme

30/05/2022

DOO “Komunalno” Berane je realizovalo vanredne akcije čišćenja novonastalih divljih deponija u MZ Beranselo i MZ Hareme. U MZ Beranselo očišćene su divlje deponije uz rijeku Sušicu. U MZ Hareme očišćene su divlje deponije koje su formirane na Rudešu, u blizini naselja za raseljena lica, a ujedno je očišćen i plato u krugu bivše Fabrike […]

Dalje
News Image

Započeta vanredna akcija čišćenja novonastalih divljih deponija u ulici Slobode i mira (Zaobilaznica)

05/04/2022

Zaposleni u DOO „Komunalno“ Berane započeli su vanrednu akciju čišćenja novonastalih divljih deponija, nastalih nesavjesnim odlaganjem otpada na zelenim površinama u ulici Slobode i mira (Zaobilaznici). Jedan dio zelenog pojasa je uspješno očišćen i našom mehanizacijom odvežen na mjesto koje je predviđeno za odlaganje otpada. Apelujemo na dio nesavjesnih građana koji otpad već godinama odlažu […]

Dalje
News Image

NVO „Glasnici nade“ i NVO „Centar kreativnih vještina“ donirali vozilo za prevoz životinja

07/03/2022

U okviru projekta ,,Unaprjeđenjem skloništa do sPASa za nas“ koji je podržan od strane Uprave za bezbijednost hrane, veterinu i fitosanitarne poslove, NVO „Glasnici nade“ i NVO „Centar kreativnih vještina“ donirali su našem Društvu vozilo koje će se koristiti za prevoz napuštenih i izgubljenih pasa i ostalih životinja. Donirano vozilo će koristiti RJ „Sklonište za […]

Dalje
News Image

DOO “Komunalno” Berane očistilo divlju deponiju u ulici Slobode i mira (Zaobilaznica)

15/12/2021

DOO „Komunalno“ Berane je sprovelo vanrednu akciju čišćenja divlje deponije koja je formirana u ulici Slobode i mira (Zaobilaznici). U akciji čišćenja su učestvovali zaposleni u našem Društvu sa mehanizacijom. Na ovoj lokaciji u prethodnom periodu često je dolazilo do formiranja divljih deponija i svakog puta čišćenje nagomilanog otpada je vršilo DOO „Komunalno“ Berane.  Kako […]

Dalje
News Image

Sprovedene vanredne akcije čišćenja u MZ Donja Ržanica, MZ Pešca i na Jasikovcu

10/12/2021

U prethodnom periodu sprovedene su vanredne akcije čišćenja divljih deponija na Jasikovcu i u mjesnim zajednicama Donja Ržanica i Pešca. U akciji čišćenja su učestvovali zaposleni u DOO „Komunalno“ Berane sa mehanizacijom. Na Jasikovcu je u blizini poligona za obuku vozača van komunalnih posuda – kontejnera odložena velika količina otpada, koja je ovom akcijom sakupljena […]

Dalje