Dragiše Radevića BB, 84300 Berane, Crna Gora [email protected]

22/10/2019

Obavještavamo korisnike komunalnih usluga u MZ Park da će se u okviru projekta „Zelena ostrva“ koji finansira Evropska unija, a realizuje Opština Berane i DOO „Komunalno“ Berane sa partnerima, u skladu sa sprovođenjem aktivnosti pilot projekta koji se tiče upravljanja otpadom, u četvrtak 24.10.2019. god. početi sa podjelom komunalnih posuda za odlaganje otpada – kanti zapremine 120 l, za suvi i mokri otpad.