Dragiše Radevića BB, 84300 Berane, Crna Gora [email protected]

22/10/2019

Obavještavamo korisnike komunalnih usluga u MZ Novo Naselje da će se svake sedmice u periodu: četvrtak 12:00 h – petak 12:00 h vršiti postavljanje kontejnera zapremine 5 m³ za odlaganje bio otpada (grane, trava, pilotina i sl.), kao i starog namještaja na sljedećim lokacijama:

  • Kod bivšeg Vojnog odsijeka;
  • Kod trafo – stanice;
  • Kod fudbalskog stadiona;
  • U tzv. „četvrtoj“ ulici.

DOO „Komunalno“ Berane