Dragiše Radevića BB, 84300 Berane, Crna Gora [email protected]

07/11/2022

DOO „Komunalno“ Berane je organizovalo i pokrenulo obimnu akciju čišćenja divljih deponija pod nazivom „Uklonimo divlje deponije“. Razlog za organizovanje ove akcije su brojne divlje deponije koje su nastale na teritoriji naše opštine. Napominjemo da su sve divlje deponije koje su nastale na teritoriji naše opštine rezultat nesavjesnog odlaganja otpada od strane dijela naših sugrađana. Cilj ove akcije je višestruk, pored fizičkog uklanjanja nastalih divljih deponija i čišćenja životnog prostora oko nas, posebna pažnja će se dati  podizanju nivoa svijesti i znanja naših sugrađana o važnosti pravilnog odlaganja otpada i održavanja čistoće javnih površina u našoj opštini.

DOO „Komunalno“ Berane i Opština Berane pozivaju sve sugrađane da se uključe u realizaciju akcije i daju svoj doprinos očuvanju životne sredine koja nam svima pripada.

Direktor DOO „Komunalno“ Berane Milan Lekić je omogućio da građani mogu pozivom na broj telefona 051/233-338 dobiju potrebne informacije o načinu odlaganja otpada koji nije predviđen za odlaganje u standardnim komunalnim posudama. Akcija je započeta čišćenjem divlje deponija koja je nastala u MZ Donje Luge.

Akcija „Uklonimo divlje deponije“ se sprovodi u saradnji sa partnerima:

  • Opština Berane – Sekretarijat za inspekcijske poslove;
  • Komunalna policija;
  • DOO „Agencija za izgradnju i razvoj Berana“;
  • DOO „Ivangrad studio“.