Dragiše Radevića BB, 84300 Berane, Crna Gora [email protected]

22/10/2019

U okviru projekta „Zelena ostrva“ koji finansira Evropska unija, a realizuje Opština Berane i DOO „Komunalno“ Berane sa partnerima,  započeto je sa sprovođenjem aktivnosti pilot projekta koji se tiče upravljanja otpadom. Izvšena je podjela komunalnih posuda za odlaganje otpada – kanti zapremine 120 l, za suvi i mokri otpad, korisnicima komunalnih usluga u  mjesnoj zajednici Novo Naselje. Korisnici su upoznati sa načinom odlaganja i vrstom otpada koji se može odlagati u ovim posudama, kao i da će se pražnjenje ovih posuda vršiti svakog petka.