Dragiše Radevića BB, 84300 Berane, Crna Gora [email protected]

30/05/2022

DOO “Komunalno” Berane je realizovalo vanredne akcije čišćenja novonastalih divljih deponija u MZ Beranselo i MZ Hareme. U MZ Beranselo očišćene su divlje deponije uz rijeku Sušicu. U MZ Hareme očišćene su divlje deponije koje su formirane na Rudešu, u blizini naselja za raseljena lica, a ujedno je očišćen i plato u krugu bivše Fabrike celuloze i papira.

Naglašavamo da se na ovim lokacijama i pored svog našeg truda da ih saniramo, što nije predviđeno redovnim planom održavanja čistoće u gradu, redovno iznova formiraju divlje deponije. Troškove saniranja ovog čišćenja snosi DOO “Komunalno” Berane, što predstavlja dodatno opterećenje za naš budžet.

Apelujemo na sve građane da komunalni i ostali otpad isključivo odlažu na mjesta koja su predviđena za to. Formiranjem divljih deponija nepotrebno zagađuju životnu sredinu i ugrožavaju uslove za život u njoj.

Čuvajmo svi zajedno naš grad, jedino čist je uslovan za život u njemu!