Dragiše Radevića BB, 84300 Berane, Crna Gora [email protected]

10/12/2021

U prethodnom periodu sprovedene su vanredne akcije čišćenja divljih deponija na Jasikovcu i u mjesnim zajednicama Donja Ržanica i Pešca. U akciji čišćenja su učestvovali zaposleni u DOO „Komunalno“ Berane sa mehanizacijom.

Na Jasikovcu je u blizini poligona za obuku vozača van komunalnih posuda – kontejnera odložena velika količina otpada, koja je ovom akcijom sakupljena i odvežena sa te lokacije.

U MZ Pešca je u blizini dječijeg igrališta formirana divlja deponija, koja je ovom akcijom sanirana, otpad sakupljen i odvežen.

U MZ Donja Ržanica, u blizini seoske kapele, čest problem u prethodnom periodu je bio odlaganje raznog otpada pored komunalnih posuda – kontejnera i paljenje istog. Prilikom paljenja otpada dolazilo je do oštećenja komunalnih posuda koje više nisu bile za upotrebu. Kako nismo uspjeli da zaustavimo ovakav način odnosa dijela nesavjesnih građana prema javnoj imovini, uklonili smo komunalne posude sa te lokacije i navedenu lokaciju očistili od nagomilanog otpada. Građani koji su do sada odlagali otpad na toj lokaciji, u narednom periodu komunalni otpad koji budu sakupili odlagaće u kamione koji će obilaziti teren po utvrđenom rasporedu odvoza otpada.

Apelujemo na dio nesavjesnih građana koji na nelegalan način odlažu otpad na mjestima koja nisu predviđena za to, a u slučajevima u MZ Pešca i na Jasikovcu su to radili u blizini igrališta, da to prestanu da rade. Na tim igralištima se igraju djeca svih nas, ne zagađujmo im terene za igru, kada već imamo obezbijeđene uslove za regularno odlaganje komunalnog otpada. Napominjemo da samim tim postupkom krše zakon i rizikuju da budu sankcionisani.