Dragiše Radevića BB, 84300 Berane, Crna Gora [email protected]

05/04/2022

Zaposleni u DOO „Komunalno“ Berane započeli su vanrednu akciju čišćenja novonastalih divljih deponija, nastalih nesavjesnim odlaganjem otpada na zelenim površinama u ulici Slobode i mira (Zaobilaznici). Jedan dio zelenog pojasa je uspješno očišćen i našom mehanizacijom odvežen na mjesto koje je predviđeno za odlaganje otpada.

Apelujemo na dio nesavjesnih građana koji otpad već godinama odlažu na ovim lokacijama, koje nisu predviđene za to, da to više ne rade. Pozivamo savjesni dio naših sugrađana da kada uoče da neko odlaže otpad na ovim lokacijama i na taj način zagađuje životnu sredinu i naružuje našu okolinu, isto prijavi Komunalnoj policiji na broj telefona: 051 233 355 ili na e-mail: [email protected] . Jedino zajedničkim djelovanjem  građana i nadležnih službi se može zaustaviti ovakav nesavjestan i neodgovoran odnos prema javnoj higijeni, životnoj sredini i uopšte ambijentu u kojem svi zajedno živimo i radimo.

Vanredna akcija čišćenja biće nastavljena narednih dana.