Dragiše Radevića BB, 84300 Berane, Crna Gora [email protected]

15/12/2021

DOO „Komunalno“ Berane je sprovelo vanrednu akciju čišćenja divlje deponije koja je formirana u ulici Slobode i mira (Zaobilaznici). U akciji čišćenja su učestvovali zaposleni u našem Društvu sa mehanizacijom.

Na ovoj lokaciji u prethodnom periodu često je dolazilo do formiranja divljih deponija i svakog puta čišćenje nagomilanog otpada je vršilo DOO „Komunalno“ Berane.  Kako čišćenje navedene površine nije predviđeno planom redovnog održavanja čistoće ulica i javnih površina, koji finansira Opština Berane, troškove čišćenja uvijek snosi DOO „Komunalno“ Berane, iako to predstavlja veliki izdatak sa skromni budžet kojim raspolaže Društvo.

DOO „Komunalno“ Berane svim svojim redovnim i vanrednim aktivnostima vezanim za održavanje čistoće, daje nesebičan doprinos u borbi za što čistiju i zdraviju životnu sredinu, ali na žalost jedan dio naših nesavjesnih sugrađana obesmišljava u potpunosti sav taj rad i trud ovakvim nesavjesnim odlaganjem otpada na mjestima koja nisu predviđena za to.

Pozivamo sve naše sugrađane i sugrađanke da daju svoj doprinos kako bismo sačuvali i održali što čistijom životnu sredinu koju svi zajedno koristimo. Molimo Vas da sav otpad odlažete isključivo na mjesta koja su predviđena za to. U slučaju da niste u mogućnosti da to uradite, pozovite našu službu da probamo zajedno da pronađemo najoptimalnije rješenje za konkretni problem odlaganja otpada.

Obavještavamo građane da je naše Društvo u saradnji sa Komunalnom policijom pokrenulo akciju nadzora i kontrole mjesta na kojima su se u više navrata formirale divlje deponije i da će svi koji budu odlagali otpad na nelegalan način biti sankcionisani.